Reeskont Nedir?

Bankacılık ile uğraşan ya da ticaret erbâbının bildiği bir mesele olmasını rağmen sıradan vatandaşların duyduğu ancak anlamı konusunda pek fazla fikir sahibi olmadığı reeskont nedir bilmeyenler için bu yazımızda izah etmeye çalışacağız.

Reeskont Ne Demek?

Reeskont, iskont edilen ya da diğer bir şekliyle, herhangi bir bedel karşılığında el değiştiren bir kıymetin, tekrardan yine bir bedel karlılığında el değiştirmesi anlamına gelmektedir. Basit anlatımla ise halk arasında bilindiği şekilde senet kırdırmayı örnek verebiliriz.

Reeskont edilmiş değerler; Merkez Bankaları tarafından yürütülen para politikaları uygulamalarında kullanılan, şartların Merkez Bankalarınca belirlendiği ve iskontoya tâbi tutulduğu araçlardır.

Reeskont Oranı Nedir?

Bir senedin reeskonta ayrılması için gerekli şartlara bakmadan önce bu konunun Vergi Usul Kanunu ile düzenlendiğini söyleyelim. İlgili şartlar ise; alacağın gelecek bir alacak olması, alacağın senede bağlı olması, değerleme yapılacak gün itibariyle vadesinin gelmemiş olması, işletme aktifine kayıtlı olması olduğunu görmekteyiz.

Yine Vergi Usul Kanunu ‘nun ilgili maddesinde reeskont işlemine tâbi tutulabilecek senetler açık bir şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kambiyo senetleri ( bono ve poliçe dahil olup, çekler dahil değildir), adi senetlerdir.

Reeskont Hesaplama

Reeskontun daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek verecek olursak; elinizde bulunan ve vadesi 1 ay sonra olan 10 000 TL ‘lik bir senet olduğunu düşünelim. Senedin bugünkü değerinin hesaplanabilmesi için; ne kadar para 1 ay boyunca faize yatırılınca 10 000 TL eder sorusu cevaplanmalıdır. Bulacağımız bu miktar bizim 10 000 TL ‘lik senedimizin bugünkü değerini verecektir. Mevcut faiz oranına göre senedimizin değeri 9 500 TL çıktığını düşünelim. Aynı bu meblağ ile bankaya senedinizi sattığınızda, senediniz iskonto edilmiş senet olmuş olacaktır. Banka iskonto ile sizden bu senedi 9 500 TL ‘ye almış olacaktır ( piyasada bilinen terimiyle senedi kırdırmış olacaksınız ). Banka daha sonra bu senedi Merkez Bankası ‘na satacaktır. Ancak satarken tabii ki belli bir kâr ile satacaktır. 9 600 TL ‘ye sattığını düşünelim. Böylelikle senette ikinci bir iskonto işlemi olmuş olacak yani bahsettiğimiz reeskont işlemi uygulanmış olacaktır. Burada Merkez Bankası da bu senetleri alarak para politikalarında kullanmakta, aynı zamanda piyasanın nakit ihtiyacının giderilmesi için bu reeskont edilmiş senetleri satın almaktadır.

Reeskont Faiz Oranları

Yürürlük Tarihi (*)Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı (%)Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı (%)
01.01.19904045
20.09.19904348,25
23.11.19904550,75
15.02.19914854,50
27.01.19945665
21.04.19947998
12.07.19947085
27.07.19946375
01.10.19945564
10.06.19955260
01.08.19955057
02.08.19976780
30.12.19996070
17.05.20025564
14.06.20035057
08.10.20034348
15.06.20043842
13.01.20053235
25.05.20052830
20.12.20052325
20.12.20062729
28.12.20072527
09.04.20091920
12.06.20091819
22.12.20091516
30.12.20101415
29.12.20111717,75
19.06.20121616,50
20.12.201213,5013,75
21.06.20139,5011
27.12.201310,2511,75
14.12.2014910,50

Reeskont faiz oranları hakkında detaylı bilgi için şu sayfaya göz atabilirsiniz.

Reeskont Kredisi

Merkez Bankası’nın bilindik para politikası elemanlarından biri reeskont kredileridir. Reeskont kredisi, isminden de anlaşılacağı gibi, bir banka tarafından iskonto edilmiş bir borç senedinin bir merkez bankasınca yeniden iskonto edilmesi karşılığında verilen kredidir.


Bir önceki yazımız olan İnovasyon Nedir? başlıklı makalemizde inovasyon örnekleri, yaratıcılık ve yenilikçilik hakkında bilgiler verilmektedir.


YORUM YAZ